Skelbiamas mokinių rašinio konkursas "Nuo mažo takelio į didįjį olimpinį kelią..."

874 Peržiūros

Kviečiame dalyvauti tradiciniame mokinių rašinio konkurse nuo 20118 m. gruodžio 1 d. iki 2018 m. vasario 1 d.

Tema "NUO MAŽO TAKELIO Į DIDĮJĮ OLIMPINĮ KELIĄ..."

Nuostatus galite parsisiųsti čia.

Susitikimas su rašytoju, filosofu, atgimimo sąjūdžio pirmeiviu Arvydu Juozaičiu

520 Peržiūros

   2018 m. lapkričio 8 d. naujai įrengtoje didžiojoje Lietuvos sporto muziejaus ekspozicijų salėje įvyko dalykiškas ir šiltas miesto sporto bendruomenės narių susitikimas su Lietuvos atgimimo sąjūdžio pirmeiviu, rašytoju,  filosofu, daugkartiniu Lietuvos, buvusios Tarybų sąjungos pasaulio rekordininku, Monrealio olimpinių žaidynių prizininku Arvydu Juozaičiu.

EDUKACINĖ-OLIMPINĖ EKSPEDICIJA „TARP PASAULIO IR LIETUVOS – MES!“

443 Peržiūros

Spalio 25 d. Kauno šv. Kazimiero progimnazijos pedagogų komanda organizavo Kauno m. bendrojo ugdymo įstaigų pradinių klasių mokinių edukacinę-olimpinę ekspediciją „Tarp pasaulio ir Lietuvos – mes“. Šiam renginiui pasirinkome netradicinę erdvę – Lietuvos sporto muziejų, kuris atitiko visus renginio idėjos kriterijus: ugdyti vaikų pažinimo kompetencijas kūrybingai stebint, veikiant, atrandant; lavinti patirtinį ugdymą gerųjų pavyzdžių pagalba; skatinti vaikų sveiką ir saugų judrumą bendraujant ir bendradarbiaujant komandoje netradicinėse aplinkose; skiepyti olimpines vertybes bei dorovines nuostatas.

Dienos šviesą išvydo knygelė ,,OLIMPINIS ALKAS – LIETUVOS SPORTO MUZIEJUS“

518 Peržiūros

Gražioje Lietuvos sporto muziejaus didžiosios salės aplinkoje, dalyvaujant gausiam būriui muziejaus bičiulių ir svečių iš Kanados, Lietuvos Respublikos Seimo, įvairių Lietuvos nevyriausybinių organizacijų, buvo ne tik prisiminta Lietuvos pirmosios tautinės olimpiados paminėjimo Kauno sporto halėje įspūdžiai, dar kartą nuoširdžiai padėkota ją rengusiems žmonėms, bet ir buvo pristatyta savo išore kukli, tačiau savo turiniu ir iliustracijomis turininga ir vaizdi knygelė apie dar 1991 m. gimusį pirmąjį Lietuvos sporto muziejų, jo nueitus nelengvus kūrimosi bei tolimesnį jo gyvavimo ir veiklos kelią. 

Knygos pristatymas Kauno įgulos karininkų ramovėje

488 Peržiūros

  2018 m. rugsėjo 13 d. LK Kauno įgulos karininkų ramovėje  vyko dr. Šarūno Toliušio (1949-2018) knygos “Mažosios Lietuvos periodinė spauda 1811-1939” sutiktuvės. Kauno evangelikų liuteronų Švč. Trejybės bažnyčios klebonas kun. Saulius Juozaitis pasidalino savo apmąstymais apie žmogaus būtį ir Mažosios Lietuvos likimą. Tylos minute renginio dalyviai pagerbė  Šarūno Toliušio (1949-2018) atminimą. Kauno apskrities viešosios bibliotekos  vyriausioji bibliografė Ramunė Dambrauskienė  ir kolekcininkas-bibliofilas  Vidmantas Staniulis pristatė  inžinieriaus ir  periodikos leidinių kolekcininko leidinį- enciklopediją, kurioje sudėti Mažojoje Lietuvoje lietuvių ir vokiečių  kalbomis ėję periodiniai ir vienkartiniai leidiniai. 211 puslapių ir vos 544 egzempliorių tiražu išleistoje knygoje pateikti 404 periodinių leidinių abėcėlinis ir chronologinis sąrašai su aprašymais ir faksimilėmis.