EDUKACINĖ-OLIMPINĖ EKSPEDICIJA „TARP PASAULIO IR LIETUVOS – MES!“

390 Peržiūros

Spalio 25 d. Kauno šv. Kazimiero progimnazijos pedagogų komanda organizavo Kauno m. bendrojo ugdymo įstaigų pradinių klasių mokinių edukacinę-olimpinę ekspediciją „Tarp pasaulio ir Lietuvos – mes“. Šiam renginiui pasirinkome netradicinę erdvę – Lietuvos sporto muziejų, kuris atitiko visus renginio idėjos kriterijus: ugdyti vaikų pažinimo kompetencijas kūrybingai stebint, veikiant, atrandant; lavinti patirtinį ugdymą gerųjų pavyzdžių pagalba; skatinti vaikų sveiką ir saugų judrumą bendraujant ir bendradarbiaujant komandoje netradicinėse aplinkose; skiepyti olimpines vertybes bei dorovines nuostatas.

Dienos šviesą išvydo knygelė ,,OLIMPINIS ALKAS – LIETUVOS SPORTO MUZIEJUS“

459 Peržiūros

Gražioje Lietuvos sporto muziejaus didžiosios salės aplinkoje, dalyvaujant gausiam būriui muziejaus bičiulių ir svečių iš Kanados, Lietuvos Respublikos Seimo, įvairių Lietuvos nevyriausybinių organizacijų, buvo ne tik prisiminta Lietuvos pirmosios tautinės olimpiados paminėjimo Kauno sporto halėje įspūdžiai, dar kartą nuoširdžiai padėkota ją rengusiems žmonėms, bet ir buvo pristatyta savo išore kukli, tačiau savo turiniu ir iliustracijomis turininga ir vaizdi knygelė apie dar 1991 m. gimusį pirmąjį Lietuvos sporto muziejų, jo nueitus nelengvus kūrimosi bei tolimesnį jo gyvavimo ir veiklos kelią. 

Knygos pristatymas Kauno įgulos karininkų ramovėje

433 Peržiūros

  2018 m. rugsėjo 13 d. LK Kauno įgulos karininkų ramovėje  vyko dr. Šarūno Toliušio (1949-2018) knygos “Mažosios Lietuvos periodinė spauda 1811-1939” sutiktuvės. Kauno evangelikų liuteronų Švč. Trejybės bažnyčios klebonas kun. Saulius Juozaitis pasidalino savo apmąstymais apie žmogaus būtį ir Mažosios Lietuvos likimą. Tylos minute renginio dalyviai pagerbė  Šarūno Toliušio (1949-2018) atminimą. Kauno apskrities viešosios bibliotekos  vyriausioji bibliografė Ramunė Dambrauskienė  ir kolekcininkas-bibliofilas  Vidmantas Staniulis pristatė  inžinieriaus ir  periodikos leidinių kolekcininko leidinį- enciklopediją, kurioje sudėti Mažojoje Lietuvoje lietuvių ir vokiečių  kalbomis ėję periodiniai ir vienkartiniai leidiniai. 211 puslapių ir vos 544 egzempliorių tiražu išleistoje knygoje pateikti 404 periodinių leidinių abėcėlinis ir chronologinis sąrašai su aprašymais ir faksimilėmis.

Kauno mero taurės Trikrepšio turnyras

688 Peržiūros

    Jau tapo gražia tradicija rugsėjo mėn. pakviesti Kauno miesto darželių auklėtinius, pedagogus, tėvelius į Lietuvos sporto muziejaus Vytautų Augustauskų vardo sporto kiemelį dalyvauti Kauno mero taurės Trikrepšio turnyre. Šią gražią šventę jau daugelį metų organizuoja Respublikinė ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacija, LTOK Kauno apskrities taryba bei Lietuvos sporto muziejus. Tad ir šią 2018 m. rugsėjo 19 dieną pakili visų nuotaika šioje šventėje – jau tapo gera tradicija.

Kaune Lietuvos sporto muziejuje buvo paminėta Laisvės diena

602 Peržiūros

2018 m. rugpjūčio 31 d. Lietuvos sporto muziejaus Didžioji ekspozicijų salė skendėjo Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos, Lietuvos šaulių sąjungos, Lietuvos sąjūdžio Kauno tarybos narių bei nusipelniusių Lietuvai olimpiečių, sporto veteranų, sporto mokslo žmonių gausa. Čia vyko tradicinis renginys, skirtas Laisvės dienai paminėti. Renginys prasidėjo Lietuvos himnu, o po jo maldos žodžiais į minėjimo dalyvius kreipėsi Kauno Šv. Jurgio konvento gvardijonas, šaulys,  dr.  Paulius Saulius Bytautas OFM. Vėliau  minėjimo dalyvius sveikino Lietuvos sporto muziejaus direktorius Pranas Majauskas, LR Seimo narys Gediminas Vasiliauskas, Kauno miesto savivaldybės tarybos nariai dr. Jonas Koryzna ir Gediminas Žukauskas, Lietuvos Nepriklausomybės akto signataras dr. Leonas Milčius, Kauno žydų bendruomenės pirmininkas Žakas Gercas bei Kauno ukrainiečių bendrijos pirmininkas Nikolajus Denisenko.