Lopšelio - darželio "Pasaka" šventė Lietuvos sporto muziejuje

934 Peržiūros

Nemaža dalis Kauno apskrities ikimokyklinių įstaigų dalyvavo tradicinėje sporto šventėje, vykusioje birželio 4 d., skirtoje Olimpinei dienai, Vaikų gynimo dienai, Aplinkos apsaugos dienai paminėti. Tačiau dalis Kauno ikimokyklinių įstaigų negalėjo sudalyvauti, todėl šventės jaudulį nusprendė patirti Lietuvos sporto muziejuje.

Birželio 8 d. muziejuje apsilankė Kauno lopšelio – darželio „Pasaka“ auklėtiniai, kurie dalyvavo muziejaus edukacinėje veikloje. Vaikai labai laukė šios išvykos, ruošėsi jai, sportuodami darželyje su kūno kultūros pedagoge.

Pakiliai finišavo 27-toji Kauno apskrities sporto šventė

1009 Peržiūros

            Dar 1989 m. startavusi Kauno apskrities Olimpinė diena, Lietuvos tautinio olimpinio komiteto Kauno apskrities tarybos tęsiama  iki šių dienų. Birželio 4 dieną 12.00 val. didžiulis būrys vaikučių, moksleivių, sporto veteranų buvo sutikti ir pasveikinti Kaune prie S. Dariaus ir S. Girėno paminklo. Susirinkusius pasveikino Lietuvos Respublikos Seimo narė Vincė Vaidevutė Margevičienė, šventės organizacinės komisijos pirmininkas Pranas Majauskas, LTOK vykdomojo komiteto narys Albinas Grabnickas, Lietuvos neįgaliųjų sporto federacijos prezidentas Anatolijus Čiupkovas.

          

 

LTOK Kauno apskrities susirinkimas

1079 Peržiūros

         2016 m. balandžio 12 d. Lietuvos sporto muziejuje vyko LTOK Kauno apskrities tarybos ataskaitinis susirinkimas, kuriame dalyvavo Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidentė Daina Gudzinevičiūtė, LTOK  generalinis sekretorius Valentinas Paketūras, Lietuvos Respublikos Seimo narys Kazys Starkevičius, Birštono miesto, Prienų, Jonavos, Kauno rajonų vicemerai, Kauno miesto tarybos narys Vasiliauskas ir kt.

Aptartos įgyvendinti gražios vaikučių viltys

1132 Peržiūros

     

 

  Dar 2015 m. gegužės 9 d. Kauno Vytauto parke buvo atidengtas kertinis akmuo toje vietoje, kur 1919 m. liepos 9 d. gimė Lietuvos sporto sąjūdis, išgarsinęs Lietuvą pasaulyje. Tada iškilmių metu, grojant kaip ir prieš 95 metus pučiamųjų  orkestrui, dalyvaujat Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidentei Dainai Gudzinevičiūtei, Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generaliniam direktoriui Edžiui Urbonavičiui, Kauno miesto vicemerui Vasilijui Popovui ir kitiems  garbiems svečiams, gražiai sportininkų ir gerbėjų miniai bei vaikučiams ir jaunimui, gerinusiems to meto pasiektus rekordus, Kauno miesto vicemeras Vasilijus Popovas, sveikindamas susirinkusiuosius su Lietuvos sportinio judėjimo gimimo vietos įamžinimu, išreiškė viltį čia prie skverelio ir gražaus gimimo vietą žyminčio akmens, įrengti vaikučiams žaidimo aikštelę.

RESPUBLIKINĖ MOKYTOJŲ IR MOKINIŲ KŪRYBINIŲ BEI TIRIAMŲJŲ DARBŲ KONFERENCIJA „MANO OLIMPAS“

1077 Peržiūros

 

2016 m. balandžio 7 dieną Lietuvos sporto muziejuje vyko šalies mokytojų ir mokinių kūrybinių bei tiriamųjų darbų konferencija „Mano Olimpas“, kurią organizavo Kauno šv. Kazimiero pagrindinė mokykla ir Lietuvos tautinis olimpinis komitetas. Ši konferencija skirta ne tik kūno kultūros mokytojams, tačiau visiems pedagogams, kurie geba mokinio širdyje auginti gerumą, kilnumą, svajonę, siekį visapusiškai tobulėti, rungtyniauti, varžytis ir pirmauti visose gyvenimo srityse, kurie kūrybingai ir kompetentingai integruoja ugdymo procesą, suteikdami mokiniams veiklos ir pergalės džiaugsmą.