Nenumaldomai greitai bėga laikas, keičiasi kartos, gimsta nauji sumanymai, tačiau meilė Tėvynei, jos nueitam nelengvam  kovų, netekčių, o pagaliau ir ilgai lauktos pergalės keliui Lietuvos žmonių širdyse išlieka amžinai. Ir šį kartą įvyko ši graži šventė, pasitinkant ,,Baltijos kelio“ 31- ąsias metines Vilniaus – Rygos autostrados  105 km ties Šilų gyvenviete, prie šimtamečio ąžuolo, kur 1989 m. rugpjūčio 23 d. Lietuvos tautinio olimpinio komiteto  Kauno tarybos iniciatyva, dalyvaujant tūkstantiniai žmonių miniai, buvo atidengtas koplytstulpis, skirtas Lietuvos sportininkams, žuvusiems nuo Stalino genocido. Tad kaip kiekvienais metais pagerbiant žuvusiuosius ir minint ,,Baltijos kelio“ metines ten buvo rengiami gražūs – turiningi minėjimai, prie koplytstulpio  padedamos gėlės, uždegamos žvakelės. Ypatingą vaidmenį tolimesniuose renginiuose  įgavo Romo Bernoto sumanytas ir įgyvendintas ,,Baltijos kelio“ bėgimas Vilnius – Ryga- Talinas, kuris vyksta kiekvienais metais. Ir šį kartą 32 bėgikų grupė, vadovaujama Lietuvos bėgimo federacijos prezidento Vidmanto Dobrovolskio kartu su bėgikais iš Latvijos ir Estijos garbingai įveikę šešių šimtų kilometrų ,,Baltijos kelio“ atkarpą, sėkmingai finišavo Taline.

       Mums susirinkusiems tradicinėje Raguvos seniūnijos pastangų dėka gražiai nušienautoje ir sutvarkytoje  bei Šilų gyvenvietės bendruomenės parengtoje ,,Baltijos kelio“ vietoje labai jaukiai ir maloniai buvo sutikti visi atvykę svečiai iš Panevėžio,  Raguvos, Kauno, Anglijos ir kt. Belaukiant iš Vilniaus  atbėgančių  bėgikų čia suskambo iš Kauno atvykusio ,,Ąžuolyno‘“ instrumentinio – vokalinio ansamblio muzika ir dainos.  Ąžuolų giraitės teritorijoje buvo pastatytas gražus Trikrepšio stovelis ir išrikiuoti, kaip nekeista jau ,,Trečios“ Šilų gyvenvietės kartos sporto žvaigždutės, kurios žaisdamos Trikrepšį parodė aukštą technišką ir korektišką žaidimą bei kilnų elgesį  ir buvo apdovanotos Lietuvos tautinio olimpinio komiteto Kauno apskrities tarybos padėkomis bei jubiliejiniais ,,Baltijos kelio“ medaliais, o pačiai šilų bendruomenei, už olimpinio judėjimo sklaidą jaunimo tarpe, buvo įteikta graži nepakartojama taurė. Besižavint gražiu jaunųjų krepšininkų žaidimu ir besiklausant skambios muzikos ir melodingų pokario dainų greit buvo sulaukta ir pačių ,,Baltijos kelio“ bėgikų, kurie buvo audringai sutikti, pasveikinti ir apdovanoti Lietuvos tautinio olimpinio komiteto sveikinimo raštais ir atminimo medaliais . Kartu buvo nuoširdžiai padėkota Panevėžio rajono vicemerui Antanui Pociui, Raguvos seniūnui Juozui Skorulskiui, Šilų bendruomenės pirmininkei Reginai Turulienei, ,,Baltijos kelio bėgimo Vilnius – Ryga – Talinas“ sumanytojui Romui Bernotui, Lietuvos bėgimo federacijos prezidentui Vidmantui Dobrovolskiui, buvusiam Šilų kolūkio pirmininkui Vytautui Fadiejavui.  Nuoširdžiai bėgikus pasveikino ir apdovanojo Panevėžio vicemeras Antanas Pocius ir Raguvos seniūnas Juozas Skorulskis. Bėgikų vardu kalbėjęs jų federacijos prezidentas Vidmantas Dobrovolskis ne tik padėkojo visiems už jų šiltą sutikimą, bet ir išreiškė viltį, kad pasiekę Taliną jie ten kartu su Lietuva, Latvija ir Estija rugpjūčio 23 d. pagerbs ,,Baltarusijos Laisvės kelią“  ir visiems susirinkusiems  parodė, kad tam tikslui jie nešasi Baltarusijos nacionalinę vėliavą. Po iškilmingo bėgikų sutikimo jų pagerbimo ir palydėjimo į tolimesnį kelią sekė gražus visų į šventę atvykusiųjų pabendravimas, pasidalijimas savais džiaugsmais ir rūpesčiais bei išreikšta viltis, kad ne tik mūsų Lietuvėlėje, bet visame pasaulyje nurims Koronaviruso banga, pasibaigs politinė įtampa pas mūsų kaimynus Baltarusijoje, o mes vėl galėsime džiaugtis mūsų tėvų ir protėvių iškovota bei mūsų pačių puoselėjama Laisve ir Nepriklausomybe.

Pranas Majauskas