Straipsnių hierarchija

Lietuvos kultūrizmui 50

1768 Peržiūros

Gražiai prisimintas Lietuvos atletinės gimnastikos – kultūrizmo 50 –ties metų jubiliejus

                 2015 m.spalio 16 d. Lietuvos sporto muziejuje buvo – iškilmingai atidaryta Lietuvos atletinės gimnastikos - kultūrizmo 50- mečiui skirta paroda, bei prisiminti ir pagerbti jos kūrėjai. Į parodos atidarymą atvyko pirmasis šio sporto šakos Lietuvos čempionas Rytis Macijauskas, Lietuvos kultūrizmo ilgametis prezidentas Ramutis Kairaitis.  Pirmasis tuo metu Lietuvos sportininkas gulint ant suolelio išspaudęs 202,5 kg. štangą. Tai to meto ne tik buvęs TSRS rekordas, bet ir vienas geriausių rezultatų pasaulyje. Parodoje ne tik dalyvavo, bet ir daug prisidėjo ją rengiant  Vytautas Jankauskas – kuris kartu su bendraminčiais gana sunkiomis sąlygomis gyvenamų namų pusrūsiuose ėmėsi steigti atletinės gimnastikos klubus Kaune, sudarydami sąlygas Atletinės gimnastikos vėliau kultūrizmo plėtrai Kaune, o kiek vėliau ir visoje Lietuvoje. Jo įrengtas Karaliaus Mindaugo prospekte klubas  ,,Atletika‘  gyvuoja ir šiuo metu.( Pirmasis buvo įrengtas Juozo Jusevičiaus - ,,Jaunystė“. Toliau sekė Edmundo Volungevičiaus ,,Sakalas“, Aliaus Novikovo ,,Atletas“). Šventėje dalyvavo Arūnas Petraitis atsakingasis Lietuvos kultūrizmo federacijos sekretorius, kuris muziejui padėjo ne tik surengti parodą, bet ir perdavė daugybę dokumentų, literatūros bei eksponatų, kurie pasibaigus parodai bus saugomi muziejaus fonduose. Šventėje taip pat dalyvavo garbių svečių iš Kauno bei iš kitų miestų. Atidarydamas parodą muziejaus direktorius Pranas Majauskas svečiams ne tik  nuoširdžiai padėkojo už apsilankymą, bet ir už šios sporto šakos sportininkų, trenerių, federacijos nuveikto darbo dėka  pasiektų rezultatų garsinant Lietuvos vardą ne tik Europoje, bet ir Pasaulyje, įteikė apdovanojimus jos pirmajam Lietuvos Čempionui Ričiui Macijauskui, Lietuvos Kultūrizmo federacijos prezidentui Ramučiui Kairaičiui, Atletinės gimnastikos ir kultūrizmo pradininkams Vytautui Jankauskui ir Aliui Novikovui, federacijos atsakingajam sekretoriui Arūnui Petraičiui ir Lietuvos kultūrizmo metraštininkui  Rimantui Zujui.

 

Pranas Majauskas