2020 m. spalio 30 d į buvusio ,,Makabi“ sporto klubo aikštę rinkosi gražus būrys Kauno žydų bendruomenės, miesto gyventojų, bei svečių būrys, atėjęs pagerbti ,,Makabi“ sporto klubo dar prieškario laikais buvusią sportinę šlovę ir tą vietą, kur ilgus metus buvo žaidžiamas futbolas, o kartu ir pasigrožėti Gedimino Pašvensko sukurta skulptūra. Pagerbti šio istorinio įvykio, skirto ,,Makabi“ organizacijos 100-sioms metinėms, atvyko Lietuvos Respublikos Seimo narys, buvęs Kauno miesto meras Andrius  Kupčinskas,  Lietuvos žydų sporto klubo “Makabi” pirmininkas Semionas  Finkelšteinas, Kauno miesto tarybos narė Jūratė Norvaišienė, Lietuvos sporto muziejaus direktorius Pranas Majauskas ir kt. Drauge su skulptoriumi Gediminu Pašvensku ir Lietuvos ,,Makabi“ sporto klubo pirmininku Semionu Finkelšteinu atidengęs skulptūrą, Kauno žydų bendruomenės pirmininkas Gercas  Žakas, pasveikinęs susirinkusius su įžymia švente,  žodį suteikė Kauno miesto etikos komisijos pirmininkei Jūratei Norvaišienei, kuri Kauno miesto tarybos vardu padėkojo Kauno žydų bendruomenei, kad ji nepamiršo savo buvusios veiklos ne tik prieškario, bet ir nūdienos metu ir gražiai, puoselėdama savo praeitį, toliau darbuojasi tiek savo tautos, tiek visos Lietuvos žmonių labui. Nuoširdžiai tiek pačią Kauno žydų bendruomenę tiek čia visus susirinkusius pasveikino bei padėkojo skulptoriui Gediminui Pašvenskui už tai kad gražiai puošia ir garsina Kauną Lietuvos Respublikos Seimo narys, buvęs Kauno meras Andrius Kupčinskas.  Ne tik sporto klubo ,,Makabi“, bet ir jos narių  nueitą sporto šlovės kelią plačiai nušvietė Lietuvos sporto muziejaus direktorius Pranas Majauskas, kuris pasakė, kad šiandien sunku patikėti, kad po tiek metų, mes dalyvausime, tarpukaryje buvusio garsaus ,,Makabi“ stadiono vietoje, kur regėsime Jūsų sukurtos skulptūros, atidengimo ceremoniją.

     „Makabi“ Lietuvos žydų sporto klubas, įkurtas 1920 m. spalio 19 d. Kaune kaip gimnastikos ir sporto sąjunga „Makabi“ nuėjo ilgą ir garbingą sportinės šlovės kelią. Nuo 1923 m. kovo 17 d. kaip Lietuvos žydų gimnastikos ir sporto sąjunga „Makabi“. Nors 1940 m. veikla sustabdyta, o per Antrąjį pasaulinį karą daug jos narių žuvo, tačiau 1989 m. jis buvo atkurtas Vilniuje. Dar tarpukaryje geriausių rezultatų pasiekė jo buvę auklėtiniai: Isakas Anolikas (1903–1943 m.) (dviračių sportas), Lietuvos olimpinės rinktinės sudėtyje dalyvavęs 1924 m. Paryžiaus ir 1928 m. Amsterdamo olimpinėse žaidynėse. Naujos tuo laiku sporto šakos – stalo teniso pirmaisiais čempionais 1927 m. kovo 12-13 d. tapo makabininkai O. Gurvičiūtė ir J. Šimensas. 1933 m. O. Gurvičiūtė tapo tarptautinio makabiados turnyro nugalėtoja. 1939 m. kovo 6-12 d. Kaire vykusiose pasaulio stalo teniso pirmenybėse sėkmingai žaidė Lietuvos vyrų rinktinė – Chaimas Duškesas, Vladas Dzindziliauskas, Eugenijus Nikolskis ir Vilius Variakojis, kurie iškovojo 4-ąją vietą tarp vienuolikos komandų Ne kartą Lietuvos rinktinės garbę gynė„Makabi“ futbolininkai J. Lifšicas, L. Gelermanas, S. Buršteinas, N. Blatas, bėgikai M. Libermanas, M. Peisas ir kiti. Svarus žydų sportininkų indėlis į šachmatų plėtrą Lietuvoje. Gerai buvo žinomi šachmatininkų vardai: Leonardas Abramavičius, Zelikas Kolodnas, Aleksandras Machtas, Matafija Šeinbergas. Ir tarpukariu, ir po karo Lietuvoje vienas garsiausių buvo Isakas Vistaneckis.

     Pranas Majauskas, pasveikinęs visus susirinkusius į šią gražią šventę, Lietuvos tautinio olimpinio komiteto Kauno apskrities tarybos vardu padėkojo  ,,Makabi“ kubui už jo sportininkų iškovotas pergales bei Kauno žydų bendruomenei už Lietuvos sportinio ir olimpinio judėjimo puoselėjimą ir sporto kubo nuopelnus, bei skulptoriui Gediminui Pašvenskui  už nuostabią skulptūrą ir apdovanojo Gercą Žaką ir Gediminą Pašvenską LTOK Kauno apskrities tarybos  medaliais bei padėkos raštais.

Pranas Majauskas