Gal kiek ir keistai skamba, kad paskutinę  2020 m. birželio dieną į Lietuvos sporto  muziejaus Vytautų Augustauskų kiemelį rinkosi LTOK Kauno apskrities tarybos nariai. Nejučiomis kyla klausimas, o kokiu gi reikalu? Atsakymas aiškus: užbaigti praeitų metų darbų įvertinimą ir pasitarti, kaip sekasi šiais metais. Šį nepaprastai svarbų įvykį buvo nutarta atlikti mūsų būsimiems olimpiečiams  skirtoje Olimpinės Dienos šventėje, kuri LTOK Kauno apskrities tarybos ir Lietuvos sporto muziejaus bei vaikų vasaros stovyklėlės iniciatyva buvo surengta Sporto muziejaus bazėje. Tarybos nariai ir svečiai, pasidžiaugę vaikučių pasirodymu, apdovanoję juos LTOK Kauno apskrities tarybos diplomais ir būsimo olimpiečio medaliais, įniko į rimtus ne tik jau atlikto, bet ir numatomo tarybos darbo svarstymus. Ataskaitinį pranešimą padarė tarybos atsakingasis sekretorius, einantis tarybos pirmininko pareigas, Pranas Majauskas, kuris pažymėjo, kad, vadovaujantis vykusių tarybos valdybos posėdžių nutarimais ir veiklos programa, 2019 m. buvo surengta nemažai įvairaus masto renginių. Kai kurie iš jų buvo paminėti: 2019 m. sausio 12 d. įvyko tradicinis olimpiečių ir sporto veteranų pagerbimo vakaras, kuriame dalyvavo iškiliausi mūsų LTOK Kauno apskrities tarybos, sporto veteranų klubo ,,Ąžuolynas“ nariai, svečiai iš Vilniaus, Alytaus,  Šilų gyvenvietės, Lietuvos Respublikos Seimo, Kauno  miesto savivaldybės. Sausio 19 d. tarybos nariai jubiliejaus proga buvo išvykę pasveikinti Kauno buriuotojų. Vasario 17 d. drauge su Ąžuolyno klubu sporto muziejuje surengė Vasario 16-ajai skirtą minėjimą, kuriame dalyvavo gausus Kauno Sąjūdžio, Krašto apsaugos  bei kitų organizacijų svečių būrys. Kovo 8- 1O dienomis kartu su Kauno Tinklinio mokykla surengė tradicinį jau 29-ąjį kartą  vykdomą tarptautinį moksleivių tinklinio turnyrą, skirtą Nepriklausomybės dienai paminėti,  kuriame dalyvauja Rusijos, Lenkijos, Baltarusijos ir Lietuvos tinklinio komandos. Kovo 12 d.  Lietuvos vaikų darželių trikrepšio turnyras, taip pat skirtas Lietuvos Nepriklausomybės dienai paminėti. Vasario 16 d. Tarybos narių, olimpiečių bei plataus sporto aktyvo būrio įvyko susitikimas su Europos parlamento nariu Broniumi Rope. Kovo 19 d. buvo surengta Respublikinio vaikų darželių trikrepšio turnyro rezultatų aptarimo ir dalyvių apdovanojimo šventė. Balandžio 19 d. buvo surengta respublikinė mokytojų ir mokinių kūrybinių ir tiriamųjų darbų konferencija, ,,Mano olimpas“. Balandžio 25 d. surengtos ikimokyklinio amžiaus vaikų trikrepšio varžybos FIMBA pasaulio lygos pirmenybių dalyviams. Balandžio 27 d. įvyko tradicinio Atvelykio šventė, kurioje  ne tik sportinius, bet ir kultūrinius bei meninius gebėjimus galėjo pristatyti kiekvienas LTOK Kauno apskrities tarybos narys ne tik asmeniškai bet ir pasitelkdamas savo bičiulių  būrį. Gegužės 24 d. buvo surengta viena didžiausių LTOK Kauno apskrities tarybos švenčių, pasitelkiant kitas organizacijas, Lietuvos sportininkų dalyvavimo 1924 m. Paryžiaus olimpinėse žaidynėse minėjimas.  Gegužės 25-27 dienomis tradiciškai buvo lankomi pasiligoję ir garbingo amžiaus sulaukę sportinio ir olimpinio judėjimo bičiuliai. Birželio mėn. 5 d. Kauno Vytauto parke, toje vietoje, kurioje 1919 m. liepos 13 d. gimė Lietuvos Sportinis Judėjimas, išgarsinęs Lietuvos vardą pasaulyje, buvo surengta trijų kartų  sporto šventė, skirta Lietuvos sportinio judėjimo 1OO-čiui. Nežiūrint į tai, kad ten  trūko erdvės, bet pilna to žodžio prasme, netrūko dvasios: čia nuo darželinuko iki senuko, nuo pačio silpniausio ir pačių stipriausių Pasaulio čempionų Vido Blekaičio ir Žydrūno Savicko buvo ne tik atkakliai sportuojama, bet ir šokama bei dainuojama, skaitomos nuostabios poetų eilės, iškilmingai pagerbti buvę Lietuvos sportinio ir Olimpinio judėjimo vadovai ir organizatoriai, grojo ,,Ąžuolyno“ pučiamųjų orkestras, pristatomi iškiliausi Lietuvos būsimi Tokijo Olimpinių žaidynių dalyviai. Liepos 19 d. LTOK Kauno apskrities taryba kartu su Lietuvos teniso federacija Lietuvos sporto muziejuje surengė vieno iškiliausio lietuvio JAV tenisininko Vito Gerulaičio aukščiausiame prestižiniame pasaulio teniso turnyre iškovotos taurės įteikimą Lietuvos sporto muziejuj. Liepos 24 d. sekė Neįgaliųjų sportininkų lankymas Prienų globos namuose. Rugpjūčio 12 d. taryba kartu su rytų kovų menų federacija  Lietuvos sporto muziejuje priėmė Pasaulio mišrių kovų čempionę Amerikos lietuvę Rožę Nemajūnas.  Rugpjūčio 23 d. Baltijos kelio 105 km, ten kur dar 1989 m. rugpjūčio 23 d. LTOK Kauno iniciatyvinė grupė pastatė koplytstulpį, skirtą Lietuvos sportininkams žuvusiems nuo Stalino genocido atminti“, ten esančioje giraitėje taryba kartu su Šilų gyvenvietės bendruomene, Raguvos seniūnija surengė didžiulį minėjimą, kuriame dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkas bei daugybė svečių ne tik iš Lietuvos, bet ir kitų šalių. Buvo gražiai pasitikti ir palydėti bėgikai bėgantys iš Vilniaus per Rygą į Taliną, surengta nuostabi meninė programa. Atvykęs jaunimas iš Kauno Šilų gyvenvietės mokyklos stadionėlyje  su ten esančiu jaunimu turėjo galimybę ne tik pabendrauti, bet ir pasportuoti. Rugsėjo 4 d. Taryba surengė olimpiečių ir sporto veteranų susitikimą su olimpiečiu Arvydu Juozaičiu, kurio metu buvo plačiai apžvelgiama tiek Lietuvos Olimpinio judėjimo raida praeityje, tiek jo perspektyvos, pasitinkant ateinančias olimpines žaidynes. Rugsėjo 7 tarybos nariai dalyvavo Varėnoje surengtame Sporto veteranų ir olimpiečių ,,Auksinis amžius“ festivalyje Dzūkijos nacionaliniame parke. Rugsėjo 10 d. įvyko platus visų organizacijos vadovų pasitarimas, aptariant dalyvavimą ,,Baltijos kelio“ 30 –ties metų iškilmėse. Rugsėjo 17 d. vyko tradicinis ikimokyklinių įstaigų trikrepšio turnyras, skirtas Kauno miesto mero taurei laimėti. Rugsėjo 21 d. taryba kartu su Miesto tinklinio federacija pagerbė vieną iš aktyviausių tarybos bičiulių tinklinio trenerę Jolitą Virbickienę 70- mečio proga. Spalio 13 d. taryba, palaikydama senas tradicijas, dalyvavo rengiant Lietuvos tinklinio 90-mečio šventę Lietuvos sporto universitete. Spalio 31 d., kaip ir kiekvienais metais, buvo lankomi kapai ir degamos žvakelės prie mūsų Olimpiečių ir sporto veteranų kapaviečių. Lapkričio 23 d. įvyko susitikimas su Panevėžio rajono šilų gyvenvietės bendruomene, kurios metu buvo ne tik pasidžiaugta mūsų jau 30 metų trunkančia draugyste, bet ir aptarti planai ateičiai. Gruodžio 2 d. buvo surengta sportininkų, turinčių negalią, pagerbimo šventė. Gruodžio 6 d., pasitinkant Naujuosius būsimus Tokijo olimpinių žaidynių metus, buvo pakviesti, pagerbti ir apdovanoti Kauno apskrities mokyklų iškiliausi kūno kultūros mokytojai dirbantys su mokiniais Olimpine tematika. Buvo išaiškinti ir apdovanoti per 70 kūno kultūros mokytojų, o geriausia iš geriausiųjų pripažinta Jonavos rajono Ruklos progimnazijos kūno kultūros mokytoja.  Gruodžio 13–23 d. vyko tradicinis pasiligojusių sporto veteranų ir olimpiečių lankymas. Gruodžio 19 d., vadovaujantis gražia tradicija, mūsų olimpiečiai buvo nuvykę į tradicinį iškilmingą priėmimą ir pagerbimą Lietuvos tautiniame olimpiniame komitete.

Tarybos nariai reguliariai buvo kviečiami į Kauno apskrities miestų ir rajonų sporto organizacijų organizuojamus renginius bei Kauno mieste vykstančius respublikiniu ir tarptautinius minėjimus. Pranas Majauskas savo pranešime atsiprašė, kad nepaminėjo, tai kas buvo kalbama  tarybos posėdžių metu vykusiose diskusijose. Bet visa tai atsispindi priimtuose nutarimuose ir tarybos veiklos plane. Visi tarybos nariai aktyviai ir nuoširdžiai dalyvavo tarybos darbe ir išreiškė viltį, kad šie gal ir sunkūs ne tik Lietuvai , bet ir visai pasaulio sportinei bendruomenei metai dar labiau sutelks visą  olimpinį judėjimą , kad Taryba su olimpinės tarybos nariais ir Kūno kultūros mokytojais stengsis ir ateityje kaip visada daryti visą  olimpinį judėjimą prieinamu vietose tiek mokyklose, tiek sporto bazėse ir pačioje visuomenėje.  Revizinės komisijos ataskaitą pristatė tarybos narys Gediminas Misius. Savo nuomonę pareiškė didžiulė dauguma tarybos narių. Tarybos pirmininko pavaduotojas Zigmantas Kazakevičius: didžiausia tarybos darbo vertybė nenutrūkstamas ryšys su visuomene, ypatingai vaikais, olimpiečiais, sporto veteranais. LTOK Vykdomojo komiteto narys Albinas Grabnickas: didžiausią tarybos darbo vertybė žmonių reiškiamas pasitikėjimas, pastovus nenutrūkstamas kūrybinis darbas su įvairiomis amžiaus, profesijos, interesų grupėmis, ryšys su kūno kultūros mokytojais, kariūnais, moksleivija, studentais. Tiek daug čia suorganizuota ir padaryta, kad kitiems tikrai yra iš ko pasimokyti.  Ramūno Karbauskio vyriausia patarėja Vaida Pranarauskaitė: čia vyksta nenutrūkstama nuolatinė veikla: rašinio konkursai, stovyklos, sporto veteranų ne tik užimtumas, bet ir globa ir aibė kitų renginių. Mano pasiūlymas miesto valdžiai muziejui skirti Kauno centrinio pastato patalpas. Doc. Elena Puišienė:  vyksta ne tik gyvas darbas, bet ir jų sklaida apie masines informacijos priemones. Regina Stupurienė: taryba dirba puikiai, tiek organizuojant patį darbą, tiek keliones, o ypatingai ieškant naujovių visuose darbo srityse. Petras Sventickas: kviečiu ir toliau bendradarbiauti su sveikuoliais. Prof. Ramūnas Navickas: linkiu ir toliau taip gražiai ir dalykiškai bendradarbiauti su visomis miesto bendruomenėmis kaip iki šiol. Dainius Tamulevičius: dėkoja už tarybos rodomą dėmesį Kaišiadorių raj. ir linki sėkmės  ateityje. Aldona Grigaitienė: smagi ne tik draugystė su visais tarybos nariais, bet ir čia pabūti muziejuje, kur rengiami šilti priėmimai ir įdomūs turiningi renginiai.  Zigmas Tamakauskas: puikūs renginiai, puikūs ryšiai su visuomene, ypač noriu pabrėžti čia vyraujančia tautinio patriotizmo dvasią. Linkiu tęsti puikius darbus, skleidžiant tokių lietuvių kaip Alfonsas Vietrinas, Algirdas Šocikas ir daugelio kitų mūsų tautos didžiavyrių dvasią. Alfredas Černiauskas: daug puikių švenčių vyksta Kaune, tačiau didžiausia laimė jas pamatyti rajono ar kaimo mokyklose. Mums be galo malonu, kai tarybos iniciatyva atvyksta olimpiečių delegacijos į vietą, kur galima gyvai betarpiškai pabendrauti, o pagaliau ir pasitarti su iškiliausiais mūsų sportininkais, treneriais, vadovais.  Kazimieras Abrasconis: Bangos klubas mena dar 1956 jo gimimo metus. Jo nariu buvo ir Pranas Majauskas. Ir labai malonu, kad tas ryšys išliko iki šių dienų. Ričardas Kviecinskas: reikėtų, kad pastaraisiais metais, atsiradus galimybei, rimtai sportuoti ypač mokyklose, būtina olimpinį judėjimą organizuoti ne tik vaikams, bet į šį darbą įtraukti ir tėvus. Stanislovas Pilvelis: džiaugiuosi tarybos ir jos narių veikla, linkiu ją tęsti toliau, o tarybos darbą vertinu labai gerai. Giedrius Paurys: dėkoju tarybai, kad šalia kitų, gal kiek ir svarbesnių darbų, išskirtinį dėmesį skyrė Ruklos mokyklai ir Jonavos rajonui. Gydytojas Romualdas Rimdeika: dėkoju tarybai už ypatingą dėmesį rodomą žmonėms su negalia ir sporto veteranams.  Jurgita ir Jūratė Milišiūtės: džiaugiamės tarybos nuolatiniu dėmesiu visoms sporto šakoms, bet labiausiai gimnastikai, likime, kad ir šių metų planuose numatyti renginiai ir dėmesys žmonėms vyktų taip pat sklandžiai kaip iki šiol.

               Nutarta: vienbalsiai – patvirtinti LTOK Kauno apskrities tarybos 2019 m. darbo ataskaitą, vienbalsiai – patvirtinti revizinės komisijos ataskaitą, vienbalsiai – patvirtinti 2020 m. skirtą LTOK Kauno apskrities tarybos darbo planą, vienbalsiai – LTOK Kauno apskrities tarybos pirmininku išrinktas Pranas Majauskas.

Pranas Majauskas