2021 m. rugsėjo 2 d. Lietuvos tautinio olimpinio komiteto patalpose įvyko LTOK Olimpinio paveldo komisijos posėdis, kuriame dalyvavo:

Komisijos pirmininkė – dr. Asta Šarkauskienė, Lietuvos olimpinės akademijos prezidentė;

Komisijos sekretorius – Kasparas Šileikis, LTOK Olimpinio švietimo programų vadovas;

Komisijos nariai – dr. Daiva Majauskienė, LSU Sporto edukologijos fakulteto dekanė; Renatas Mizeras, LSU doktorantas; Gabrielė Navardauskienė, Lietuvos sportininkė, buvusi profesionali dviratininkė; Ilona Petrokienė, Lietuvos sporto muziejaus l. e. p. direktorė; Algirdas Vaicekauskas, Klaipėdos sportininkų namų direktorius.

Svarstytas LTOK Olimpinio paveldo komisijos 2021 – 2024 m. strateginis veiklos plano formavimo ir kiti aktualūs sporto paveldo klausimai.

LTOK Olimpinio paveldo komisijos posėdis
LTOK Olimpinio paveldo komisijos posėdis