Lietuvos sporto muziejus praturtėjo naujais eksponatais. Puspenkto šimto jų dovanojo ilgametis sporto žurnalistas, futbolo teisėjas, kolekcininkas Kazys Kilčiauskas, 2022-aisiais švęsiantis 90-metį.

Kaip sporto žurnalistas Kilčiauskas dirbo trijose laikraščių redakcijose, kuriose prabėgo 42 jo kūrybinio darbo metai, parašyta šimtai straipsnių.

17 metų Kazys dirbo „Komjaunimo tiesos“ Sporto skyriaus vedėju, 20 metų – žurnalo ,,Sparnai” redakcijoje (1972-1989m. vyr. redaktoriaus pavaduotoju). 1990 m. ,,Sparnų” leidybai nutrūkus, Kilčiauskas sporto žurnalistu dirbo dienraštyje ,,Echo Litvy” (,,Lietuvos aidas”).  

Nauji eksponatai Lietuvos sporto muziejuje

Tai buvo paskutinė, trečioji, jo redakcija. Visose jis buvo gerbiamas ir mylimas, nes visada – jaunatviškas ir linksmas. Kviečiamas, Kazys dalyvauja kone visose žurnalistų ir sportininkų šventėse, yra mūsų muziejaus bičiulis.

Nauji eksponatai Lietuvos sporto muziejuje
Nauji eksponatai Lietuvos sporto muziejuje

2010 m. K. Kilčiauskas muziejui dovanojo 1400 ženkliukų ir per 500 gairelių įvairia sporto tematika. Š. m. gegužę muziejaus fondai pasipildė nauja Kazio dovana: ženkliukais, medaliais, gairelėmis, akreditacinėmis kortelėmis – apie 460 eksponatų.

Eugenijus Rūkas
LSM muziejininkas