2020 m. birželio 25 d. Lietuvos sporto muziejuje įvyko Lietuvos ikimokyklinių įstaigų tradicinio Trikrepšio festivalio, skirto Lietuvos Nepriklausomybės dienai paminėti, rezultatų aptarimas bei dalyvių apdovanojimas. Festivalyje dalyvavo vaikų lopšeliai – darželiai iš Kauno, Druskininkų, Vilniaus, Jonavos, Radviliškio, Kalvarijos ir kt. Iš viso festivalio renginyje dalyvavo per 1800 darželinukų ir 240 suaugusiųjų. Atvykusius į renginį svečius muziejaus direktorius Pranas Majauskas ne tik pasveikino, bet ir atsiprašė, kad visa buvusi graži šventė  kiek užsitęsė, bet nežiūrint į tai, kad viskas vyko dar šių metų kovo mėn. tačiau festivalio rezultatų aptarimas ir dalyvių apdovanojimas buvo atidėtas vėlesniam laikui: viskas įvyksta tik dabar – koronaviruso įtampai nurimus. Rezultatų aptarime, vykusiame Lietuvos sporto muziejuje, dalyvavo Lietuvos lopšelių – darželių kūno kultūros pedagogės, sportinio darbo organizatorės, administracijos vadovės. Pranešimą apie šio festivalio dalyvių pasirodymą padarė jo viena organizatorių Daiva Statkevičienė, kuri pažymėjo, kad festivalyje dalyvavo Lietuvos įvairių miestų ir rajonų darželiai. Festivalis praėjo sklandžiai ir organizuotai, suteikęs jo dalyviams bei tėveliams, mokytojams, auklytėms daug džiaugsmo, o svarbiausia, kad jis tampa vis labiau prieinamu ir mėgstamu vaikučių tarpe. Pasitarime dalyvavusi Kauno lopšelio – darželio ,,Šarkelė“ kūno kultūros pedagogė Dana Makauskienė, Visagino vaikų lopšelio – darželio ,,Ąžuoliukas“ vadovė Danutė Remeikienė ir kt. išreiškė didelį pasitikėjimą ir viltį, kad ne tik Lietuvos ikimokyklinių įstaigų asociacijos vadovų, bet ir Lietuvos tautinio olimpinio komiteto Kauno apskrities tarybos sumanyta ir pastoviai rengiama ši nuostabi tiek sportine, tiek dvasine ir patriotine dvasia, vaikučius ugdanti, šventė yra visiems priimtina ir reikalinga. Gana išsamiai ir dalykiškai pasisakė šiame renginyje dalyvavusi Ramūno Karbauskio vyriausia patarėja Vaida Pranarauskaitė. Ji ne tik pasveikino, padėkojo tiek patiems dalyviams, tiek festivalio sumanytojams ir organizatoriams bei padėjo apdovanoti festivalio dalyvius, bet ir išsakė daug įdomių pasiūlymų ateičiai bei išreiškė viltį, kad šis gražus sumanymas išliktų dar daugelį metų ir, kad atsakant į šiame renginyje Kauno darželių fizinio lavinimo vadovų nuogąstavimus dėl tolimesnio jų kaip atsakingų už šį darbą pareigybių panaikinimą, ji imsis visų priemonių šiai problemai spręsti.  Lietuvos tautinio olimpinio komiteto Kauno apskrities taryba kaip ir kiekvienais metais minėtam renginiui parengė gražius ir turiningus apdovanojimus.

Pranas Majauskas