Muziejaus kolektyvas džiaugiasi Druskininkų mero Ričardo Malinausko padėka už surengtą parodą XI Pasaulio lietuvių sporto žaidynių metu.