Padėka muziejaus kolektyvui

Muziejaus kolektyvas džiaugiasi Druskininkų mero Ričardo Malinausko padėka už surengtą parodą XI Pasaulio lietuvių sporto žaidynių metu.

Padėka muziejaus kolektyvui