Jubiliejinių sveikinimų įžangoje sakoma, kad pasitinkant garbingą sukaktį, norom nenorom susimąstai: O kas toliau? Ogi eisi tuo pačiu takeliu, tik gal kiek statesniu ir vis žemyn, ir gilyn į mūsų išsvajotas  rojaus lankas, kur nereikės sunkiai dirbti, o Tave vis tiek visi gerbs, kur nereikės už nieką atsakyti, o Tavimi vis tiek visi pasitikės. Be to visų klubo bičiulių vardu buvo išreikštas patarimas ir palinkėjimas, kad dabar jau reiks eiti kuo lėčiau, atsargiau bei stengtis sėkmingiau pasiekti tas išsvajotas Rojaus lankas. Ir šio nuostabaus 30- mečio jubiliejaus  proga padėkota už  nuostabią draugystę ir bendradarbiavimą, sprendžiant pačius sudėtingiausius uždavinius darbe su darželinukais, mokinukais, studentukais, sulaukusiais gražios, taurios brandos buvusiais ne tik miesto, bet ir visos Lietuvėlės iškilaisiais sportininkais, kūno kultūros mokytojais, treneriais, sporto organizatoriais, žurnalistais. Pasveikinti mūsų garbių jubiliatų, kaip niekad, atvyko gausus būrys jų kolegų, gerbėjų, rėmėjų, kaimynų ir valdžios atstovų, sunkiai besutelpančių didžiojoje muziejaus salėje, būrys. O kas gi tie kaltininkai gražaus jubiliejaus sulaukę mūsų numylėti ir didžiai gerbiami jubiliatai? Tai:

Algimantas Bertašius – sporto žurnalistas, inžinierius;

Povilas Bezūbovas  –   plaukikas, treneris, Lietuvos nusipelnęs treneris, daugkartinis Lietuvos  plaukimo laisvu stiliumi  čempionas ir rekordininkas;

Vytautas Butkus  – irklavimas, daugkartinis Lietuvos ir buvusios TSRS čempionas, 1976 m. Monrealio olimpinių žaidynių vicečempionas, treneris, SSRS tarptautinės klasės sporto meistras;

Prof.  Arimantas Dumčius  – lengvoji atletika, ieties metimas, gydytojas kardiologas;

Eleonora Gentvainienė – krepšinis, rankinis,  Lietuvos daugkartinė čempionė;

Birutė Kalėdienė – lengvoji atletika – daugkartinė Lietuvos, TSRS čempionė, Romos olimpinių žaidynių prizininkė, pasaulio rekordininkė;

Pranas Majauskas – sunkumų kilnojimas, jėgos trikovė, Lietuvos sporto muziejaus direktorius;

Jadvyga Kovienė – buriavimas;

Lilė Kruopienė – buriavimas;

Algis Lapinskas –plaukimas;

Jurgis Marculanas – sporto organizatorius, sporto žurnalistas;.

Aldona Merkevičienė – lengvoji atletika, rutulio stūmimas, pasaulio sporto veteranų varžybų vicečempionė;

Irena Mickevičienė– krepšinis – Lietuvos čempionė;

Jonas Mickevičius –krepšinis, gydytojas;

Jūratė Miliušytė – meninė gimnastika, daugkartinė Lietuvos čempionė;

Jurgita Miliušytė – meninė gimnastika, daugkartinė Lietuvos čempionė;

Gražina Reingolf – sportiniai šokiai, trenerė;

Audronė Stankevičiūtė – sportiniai šokiai;

Laimutis Stankevičius – rankinis – Lietuvos sporto universiteto dėstytojas;

Irena Svolkinaitė – meninė gimnastika-  daugkartinė Lietuvos čempionė, trenerė;

Kazys Vasiliauskas – Lietuvos sporto universiteto dėstytojas.

Sveikinant šiuos nuostabius žmones, gražiausius savo gyvenimo metus paskyrusius sportiniam ir olimpiniam judėjimui buvo pasakytos ir skirtos šios Vytauto Mačernio eilės:

Saulės laikas

Kiekvieną rytą Viešpaties didžioji saulė                             Ir aš turiu įtemti šį saulės lanką
Nauja gyvybe budina mane                                                 Nauju vis ilgesiu, kančia
Ir, spinduliais bepuošdama pasaulį,                                     Ir siųst į gilų, erdvų dangų
Išlenkia lanką erdvėje.                                                         Naujas troškimų Vyličias.

O jos… O jos, erdvėj neradę nieko,                                     O aš kaip saulė vėl naujam lauke,
Sugrįžta žemėn, į mane                                                       Vis tiek tempiu dienų stygas
Širdy tvyrot įsmigę lieka…                                                    Ir vėl siunčiu troškimų Vyličias…

Šiomis nuostabiomis eilėmis palinkėta daug laimės, sveikatos, šviesos ir visko to, ko šiandien neužtenka. Ir nors dar daug vingiuotų takelių jiems rytojai žada, palinkėta, kad  praeiti juos jiems nebūtų sunku.

Be nuostabių, atvykusiųjų svečių sveikinimų ir palinkėjimų, buvo prisiminti  ,,Ąžuolyno“ klubo nariai 2019 metai palikę šį pasaulį, tai: Birutė Morkūnaitė Andrikienė – buvusi viena pirmųjų Lietuvos krepšinio čempionių, tremtinė, ilgus metus dirbusi Stepo Žuko technikume kūno kultūros dėstytoja; Ina Ivanauskienė – krepšininkė, poetė, buvusi Vytauto Didžiojo universiteto laikraščio redaktorė; Prof. Vincas Sadauskas – buvęs Kauno medicinos instituto profesorius, daugkartinis Lietuvos ir daugelio tarptautinių motociklų varžybų čempionas; Prof. Kęstas Miškinis – buvęs bokso treneris, pedagogas, mokslininkas, ilgametis Kauno 7-tosios vidurinės mokyklos direktorius ir Lietuvos kūno kultūros akademijos rektorius.

Gražų ir nuoširdų sveikinimą Tarptautinės socialinės akademijos vardu atsiuntė jos direktorė Angelė Bajorienė. Štai ką ji rašo:

Šventės dalyviai  buvo sužavėti  buvusios seimo narės Vaidevutės Margevičienės pasakytais žodžiais, kuri pacitavo kažkada pasakytus buvusio Lietuvos ambasadoriaus Maskvoje Jurgio Baltrušaičio žodžius:  „Žmogau kas Tu esi? Ar vėjo atpūstas, ar Dievo  atsiųstas?“ Ji pasakė, kad tik tie, kurie ateina į gyvenimą su kilnia misija verti ne tik pagarbos, bet ir, iškilus sunkumams, visapusiško dėmesio ir paramos. Be begalės svečių sveikinimų ir palinkėjimų susirinkusius linksmino Ąžuolyno klubo ,,Ąžuolynas“ ir ,,Gilės“ muzikiniai vokaliniai ansambliai, o prie arbatos puodelio svečiai buvo nustebinti ne tik nuostabiu, bet ir skaniu jubiliatams skirtu Jūratės Gulbinienės  įmonės pagamintu tortu.