Seimo Jaunimo ir sporto reikalų komisijos išvažiuojamasis posėdis muziejuje

Birželio 17 d. Lietuvos sporto muziejuje vyko  Seimo Jaunimo ir sporto reikalų komisijos išvažiuojamojo posėdžio susitikimas, kuriame dalyvavo komisijos pirmininkas Virgilijus Alekna, komisijos nariai

ir Lietuvos sporto muziejaus atstovai.  L. e. p. direktorė  Ilona Petrokienė pristatė ekspozicijas ir muziejaus  veiklą, supažindino su ateities planais.  

Svečiai domėjosi eksponatais, jų patekimo į muziejų istorijomis , pastatų būkle, vykstančia  vieno pastato  renovacija ir pastato Muziejaus g, 7 renovacijos perspektyvomis. Taip pat svečius domino bendradarbiavimas  su Lietuvos krepšinio namais ir Krepšinio federacija, galima šių institucijų sinergija.